دبستان پسرانه غیر دولتی صالحین منطقه سه تهران

معرفی دپارتمان زبان

آموزش زبان در مجموعه مدارس ابتدایی صالحین به صورت هماهنگ و دقیق، باتوجه به سطح زبان دانش آموزان، منطبق با استانداردهای آموزشی می باشد.

آموزش دانش آموزان مبتدی از سن پیش دبستان به روش فونیکس می باشد

  سیستم آموزشی فونیکس با تکیه بر آوا و صدای حروف و جهت آموزش تخصصی الفبا و حروف ترکیبی و تقویت مهارت خواندن می باشد.اهمیت و نتیجه گیری از فونیکس در آموزش صحیح است که بایستی با حوصله و تمرین های شاد و مکرر و با طی کردن تمام مراحل زیر همراه باشد.

مراحل آموزش فونیکس:

  1. آموزش کامل صداها یا آواها:

بیش از 40 صدا و آوا وجود دارد که شامل 26 حروف الفبا از A…Z و صداهای دوتایی مانند sh ، ch، ee و ai ... است. در آموزش صداها نیازی نیست بر روی نام حروف تکیه شود. نام حروف زیاد اهمیت ندارد و اساس کار بر آوا یا صداست. برای مثال این شکل A اسمش اِی و صدایش ا است. بیشتر آموزش تکیه بر صداها دارد. آموزش هر صدا همراه یک حرکت خاص (Action) است که دیدن آن حرکت خاص صدا را برای کودک تداعی می کند. و اینکه شروع صداها از چه حرفی نیز باشد متفاوت است. یک سیستم با صدای S شروع می کند و تقسیم بندی خودش را دارد و سیستم دیگری با A و دیگری با M شروع می کند. نکته مهم این است که تعداد صدا، نوع کلمه در شروع آنچنان اهمیت ندارد بلکه آموزش صحیح و پیروی از مراحل تکمیلی مهم است. البته در این مرحله ضمن تشخیص صدا تشخیص حرف کوچک و بزرگ نیز مهم است.

  1. تشخیص صداها و حروف :

نکته بسیار مهم بعد از آموزش صداها و آواها، تشخیص آواها از یکدیگر است یعنی زبان آموز بتواند از بین همه یا تعدادی حروف آوای خواسته شده را پیدا کند. بهترین روش برای این کار استفاده از کارت صدا است و زبان آموز بایستی بعد از یادگیری هر صدا، کارت آن را درست کند که بسیار راحت بر روی هر ورق آچهار می توان 4 یا 6 یا حتی 8 حرف را برایش تایپ کرد.

  1. آموزش نحوه صحیح نوشتن حروف:

آموزش نحوۀ صحیح نوشتن آن است. بهترین روش تهیه دفترچه 4 خط و آموزش خطوط 1 و 2 و 3 و 4 به زبان آموز است. زیرا دفترچه 4 خط کمک خوبی برای یادگیری درست نوشتن و شروع و پایان حرف است.

 در این حالت باید به زبان آموز آموزش داد که تمام حروف از بالا به پایین (up to down) و چپ به راست (left to right) نوشته می شوند.

از زبان آموز بخواهید قبل از نوشتن روی ورق با انگشت درهوا بنویسد (in the air) وبعد روی تخته (on the board) امتحان کند و سپس روی ورق (on the notebook) شروع به نوشتن کند.به خاطر داشته باشید کم نوشتن، با دقت نوشتن و قشنگ نوشتن بسیار مهم است.

  1. ترکیب حروف و آواها (blending):

از مهم ترین مراحل فونیکس ترکیب (blending) و ساخت کلمه است. بعد از آموزش چند صدای اول می توان ترکیب کلمات دو حرفی را شروع کرد. مانند: at- in- an و بعد کلمات 3 حرفی مانند c+a+t= cat p + e + n = pen :صبوری و تمرین زیاد در خواندن کلمات کلید اصلی آموزش blending است. لطفاً بر معنای کلمات تاکید نداشته باشید و لازم نیست معنای تمام کلمات مانند sat و pat را به زبان آموزان بگویید. معنای بعضی کلمات راحت هستند مانند cap، dog و cat که آموزش آن با عکس راحت است.

  1. آموزش کلمات دیداری یا sight words:

این مرحله در یادگیری خواندن، کمک بسیاری به زبان آموز می کند ولی متأسفانه از دید بسیاری از مراکز آموزش دور مانده است و مربیان عزیز از آموزش آن غافل شده اند. کلمات استثناء که در سیستم های مختلف با نام هایی همچون کلمات دیداری Sight Words، کلمات Tricky Words و کلماتی که زیاد استفاده می شوند مطرح می شود همگی یک هدف دارند و آن آموزش کلماتی است که خواندن آن ها از قاعده و روش خاصی پیروی نمی کند برای مثال ما به زبان آموز در فونیکس آموزش داده ایم صدای این حرف "e" اِ است ولی در کلمه ی he یا she که از کلمات استثناء هستند آنها را هی یا شی (ای) تلفظ می کنیم یا صدای s س را در is ز تلفظ می کنیم. آموزش این کلمات مطابق قانون آواها یا صداها نیست و زبان آموز باید آن را حفظ کند و در اثر تکرار دیدن و تمرین زیاد بتواند آن را بخواند. اهمیت این کلمات زمانی مشخص می شود که زبان آموز بخواهد جمله ای را بخواند.

  1. خواندن صحیح کلمات و جملات ساده از همان ابتدای آموزش صداها

در مرحله پایانی زبان آموز چنانچه مراحل قبل را با موفقیت طی کرده باشد بایستی به راحتی بتواند جملات را بخواند. نمونه های آماده جملات را می توانید به راحتی کپی کنید و از زبان آموز بخواهید آن را بخواند.

 

مجموعه کتاب های First Friends1,2&3 یک دوره آموزش زبان انگلیسی کودکان  است که به همراه جزوات فونیکس جهت تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری مورد استفاده قرار میگیرد.

بعد از اتمام کتاب های First friends و جزوات فونیکس صالحین کتابهای  Family and Friends تدریس می شود.

 

این مجموعه دارای یک کتاب دانش آموز، یک کتاب کار، کتاب معلم، کتاب های تست،
منابع کمک آموزشی، فایل های صوتی و فیلم های آموزشی متناسب با درس می باشد
که زبان انگلیسی را طبق اصول و سرفصل بندی منظم به کودک آموزش خواهد داد..

 

 آموزش Ket  و Pet برای دانش آموزانی که کتاب های Family and Friends را با موفقیت به اتمام رسانده باشند شروع می شود.