دبستان غیر دولتی پسرانه صالحین اداره آموزش و پرورش منطقه 3 تهران

جشن و مراسم در دبستان

...