دبستان پسرانه غیر دولتی صالحین منطقه سه تهران

پاییز 99

کلاس رباتیک 98-99

کلاس های هنری 98-99

جشنوارۀ انار 98-99

کلاس سازه ماکارانی

عکس های کلاس نقاشی

اردوی نمایشگاه هوایی سال تحصیلی 97-98

اردوی باغ گیاه شناسی سال تحصیلی 97-98

اردوی شرکت مینو سال تحصیلی 97-98

صبحانه سالم سال تحصیلی 97-98

مشاهده مطالب قدیمی تر...