دبستان پسرانه غیر دولتی صالحین منطقه سه تهران

عکس های کلاس کاردستی

عکس های کلاس نقاشی

اردوی نمایشگاه هوایی سال تحصیلی 97-98

اردوی باغ گیاه شناسی سال تحصیلی 97-98

اردوی شرکت مینو سال تحصیلی 97-98

صبحانه سالم سال تحصیلی 97-98

اردوی سرزمین لی لی پوت ها سال تحصیلی 97-98

جشنواره سالاد سال تحصیلی 97-98

تشویقی کلاس خوشنویسی سال تحصیلی 97-98

اردوی دارآباد سال تحصیلی 97-98

مشاهده مطالب قدیمی تر...